Fortrolighedspolitik

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Shine on you er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Shine on you er ifølge persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på www.shineonyou.dk Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med at du anvender www.shineonyou.dk.

Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata er begrænset til betroede medarbejdere hos Shine on you og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder.

Det er dog desværre ikke muligt at garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via Internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk, er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data, før de når vores servere. Så selvom vi forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information. Du sender altså dine data på eget ansvar.

Shine on you videregiver eller sælger ikke oplysninger, som kan forbindes med dig, til tredjepart uden din eksplicitte tilladelse.

 

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

COOKIES

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din internetbrowser og registrerer dig som bruger.

Cookies kan bruges til følgende formål:

 • Til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og personliggøre hjemmesiden til dig.
 • Til at analysere brugen af vores hjemmeside og indsamle statistik om besøgende.
 • Til administration af hjemmesiden og muliggøre brug af de funktioner, der er forbundet med e-handel.
 • Til at målrette reklamekampagner fra os og tredjeparter.

 

Når du bruger vores hjemmeside, samtykker du i vores brug af cookies.

 

PERSONOPLYSNINGER VED KØB

Ved køb på hjemmesiden udbeder Shine on you sig kundens navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form og gemmes i 5 år.

 

PERSONOPLYSNINGER VED KONKURRENCER

Shine on you gemmer ikke navne og e-mail adresser på brugere, der har deltaget i eksempelvis konkurrencer, efter konkurrencen er afsluttet.

 

ANDRE FORHOLD

 • OPDATERING AF WEBSITET

Vi gør vores bedste for at opdatere websitet samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er angivet forkert.

 

 • FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol,

 

 • AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.

 

 • UGYLDIGHED

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

 

 • OVERDRAGELSE

Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

 

 • PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst afsnittet Fortrolighedspolitik, som fortæller om, hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af websitet i øvrigt.

 

 • KLAGEADGANG

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk og pr. mail. Du kan finde kontaktoplysningerne på vores Kundeservice under ‘Generel information’ ovenfor.

Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Såfremt vi ikke kan nå til en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet.

Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.